भाषाक विखण्डनमे तैनात सिपाही ! खबरदार

Tilichokart online Shoping in Terai


सहि सकैत छी बरू विष्फोट
बरू अागि
मुदा किन्नहुँ नहि सहब
विखण्डन अा अन्याय
मातृभाषाक विखण्डनमे तैनात
नवका राजाक नवका सिपाहीसभ!
खबरदार!

जाहि एकताकेँ
खण्ड-खण्डमे बाँटि
ताेँ कऽ रहल छह
भाषाक राजनीति

से स्मरण रहय
चत्तुर बेंग
कतबाे फूदकतै
तँ एक्कहि बीत

मिथिला प्रान्तकेँ
कमजाेर बनबैलए
ताेँ जे कऽ रहल छह
बड़-बड़ किरदानी
अा नचा रहल छह
पटमूर्ख माेहरासभकेँ
से चेति जाह

कहिं एना ने हुअए
जे ताेहर मस्तककेर
नवका श्रीपेच उतारिकऽ
मैथिल जनता
खेदि अाबय शरहद पार

अाे दिन दूर नहि छैक ।

  • विजेता चौधरी, जनकपुर

एकटा उत्तर भेजु

कृपया अहाँ प्रतिक्रिया लिखू
कृपया अहाँ अपन नाम लिखू