News

उद्योगपति चौधरीकेँ कोरोना

नेपालक सबसँ धनाढ्य उद्योगपति विनोद चौधरी छथि। अमेरिकि पत्रिका फोर्ब्सके सुचीमे पड़ल पहिल नेपाली नागरिक छथि। हुनका कोरोना संक्रमण भेल अछि।शुकर दिन कोरोना परिक्षण कएने रही,ताहिमे हमरा कोरोना संक्रमण रहल बात थाह लागल। मुदा हरानीके कोनो बात नइँ छै,हम ठीक छी। हमरामे तँ एखन लक्षणो नइँ देखाएल छै तइयो हम
डा. सभके सुझाव मानैत सबसँ अलगे छी। अहाँ सब जे हमर सम्पर्कमे आएल हेबै सेसभ कृपया सतर्क तथा सुरक्षित रहब से हम आग्रह करैत छी।

विनोद चौधरी विश्वके धनीक सभके सुचीमे १,४६५ स्थानमे पड़ैत छथि।

Gajendra Gajur

गजेन्द्र गजुर जी एहि वेबसाइटक सम्पादक छथि। [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button