News

मकवानपुरक माहोल खराब : ३७ संक्रमित

मकवानपुर जिलामे थप १० गोटे प्रहरीसहित ३७ गोटेमे कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि । ओकरासभ मध्ये १८ गोटे हेटौंडा उप.महा.न. के छथि ।

कीटजन्य रोग तथा अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रक प्रयोगशालामे कएल परीक्षणमे हेटौंडा उप.महा.न.का के वाड नम्बर ९ के ७ गोटे, वाड नम्बर ५ के ४ गोटे, वाड नम्बर ४ के ४ गोटे, वडा नम्बर २ के १ गोटे, वाड नम्बर १ के १ गोटे, वाड नम्बर १३ के १ गोटे क’ १८ गोटेमे कोरोना पुष्टि भेल अछि से हेटौंडा उप.महा.न. क जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोलाप्रसाद चौलागाई बतेने छथि ।

तहिना, भीमफेदी गा.प. ३ गोटे, थाहा नगरक २ गोटे, बकैया गाउँपालिकाक २ गोटे, चितवन घर भेल १ गोटे, काठमाडु घर भेल १ गोटे कोरोना संक्रमण पाओल गेल अछि ।

नेपाल प्रहरी १० गोटेकेँ कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलसे चौलागाईंक कहब छनि।

Vidyanand Bedardi

Vidyanand Bedardi is Editor of Ilovemithila.com . Poet, Lyricist, Maithili Activist. he is from Rajbiraj, Saptari. विद्यानन्द वेदर्दी जी एहि वेबसाइटके सम्पादक छथि। Email - [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button