News

जनगणनाक लेल प्रश्नावली प्रकाशन

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मे प्रतेक व्यक्ती तथा परिवारसँ विवरण संकलन करबाक लेल प्रयोग होब’ बला घर-परिवारक सूचीकरण तथा मुख्य प्रश्नावली दर्वसाधारण एवं सरोकारबला सभके जानकारीक लेल नेपाल राजपत्रमे प्रकाशन कएल गेल अछि।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्के कार्यालयसँ बितल साउन २६ गते स्वीकृत भेल उक्त नमावली आइ सर्वसाधारण एवं सरोकारबला सभक जानकारीक लेल प्रकाशन भेल बात
केन्द्रीय तथ्याङ्क् विभाग जानकारी देलक अछि।

Ad

पूर्व तयारी

एहिसँ पहिने राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समिती प्रतेक वाडा कार्यालयसँ संकलन कएल विवरणके लेल समुदायिक प्रश्नावली बितल अषाढ ४ गते स्वीकृत करा चुकल जनौलक अछि। पहिल प्रश्नावली सुपरिवेक्षकद्वारा
घर परिवार सूचीकरणमार्फत घरघरमे पहुँच क’ सबटा विवरण संकलित करबाक अछि।दोसर प्रश्नावली गणकसभद्वरा घर-घरमे जा क’ मुख्य प्रश्नावलीमार्फत परिवारिक तथा व्यक्तिगत विवरण संकलित करबाक अछि।

घरपरिवार सूचीकरण २०७८ बैसाख २६ सँ जेठ १४ गतेतक आ मुख्य प्रश्नावली २०७८ जेठ २५ सँ अखाढ ८ तक भरबाक छै। तेसर प्रश्नावली सुपरिवेक्षकद्वारा हरेक स्थानिय तहके सभ वाडा कार्यालयसँ सामुहिक प्रश्नावलीमार्फत वाडास्तरकें पूर्वाधारसम्बन्धी विवरण संकलन करबाक बात विभागद्वारा जारी आजुक विज्ञ्पतिमे उल्लेख अछि।विभाग प्रश्नावली निर्माण करैत काल एहिसँ पहिने विभिन्न चरणमे सरोकालबलासंग अन्तरक्रीया आ छलफल केने छल। विभाग एहिसँ पहिने नमुना जनगणना २०७७ अखाढ १५ मे सम्पन्न क’ एहि अधारमे प्रश्नावलीमे किछु सुधार आ परिमार्जन सेहो कएने छल।

बिन्देश्वर ठाकुर

विन्देश्वर ठाकुर [ Bindeshwar Thakur] मैथिली साहित्य (Maithili Literature) मे दखल रखनिहार युवा रचनाकार छथि। हिनक नेपालक नोर मरूभूमिमे पुस्कत प्रकाशित अछि।

Related Articles

Leave a Reply