Poem

मैथिली कविता ‘मीठ ऊखिक तीत बानि’ : धीरेन्द्र प्रेमर्षि

मैथिली कविता धीरेन्द्र प्रेमर्षिद्वारा रचित प्रस्तुत अछि…
बस आश्वासनके रसधार
बड़ बैमनमा ई कुसियार

उपजा छियै कि छै ई डण्डा
आ कि रजनेतिक हथकण्डा
गर-माला बनि रहलै फँसरी
जानि ने केहन भेलै बितण्डा
करए डकैती खुद रखबार
बड़ बैमनमा ई कुसियार

गाछी सुतरल, आम निपत्ता
नगदी फसलक दाम निपत्ता
आखर-आखर रामायणमे
बाँकी सभ छै, राम निपत्ता
टुकुर-टुकुर ताकै सरकार
बड़ बैमनमा ई कुसियार

मूर्ख कही कि कहियै ढीठ
अछि तताड़ैत बापक पीठ
जे परसै तक्कर मुह अम्मत
बटमारक मूह करबै मीठ
धोधिएवलाक असली यार
बड़ बैमनमा ई कुसियार

गान्हीक लाठीसन ई तन्नुक
आब लगैए कान्हक बन्नुक
आरो तोड़ब बाँकीए छै जनु
भोटिया ताला मारल सन्नुक
आब ने चलतै मार-सम्हार
बड़ बैमनमा ई कुसियार

@ धीरेन्द्र प्रेमर्षि

Vidyanand Bedardi

Vidyanand Bedardi is Editor of Ilovemithila.com . Poet, Lyricist, Maithili Activist. he is from Rajbiraj, Saptari. विद्यानन्द वेदर्दी जी एहि वेबसाइटके सम्पादक छथि। Email - [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button