Technology

साओन १ गतेसँ अवैध मोवाइल नेपालमे बन्द

आब चोरी भेल मोवाइल तथा अवैध मोवाइल बन्द होइबला छै। IMI नम्बरके आधारमे मोबाइल वैध छै कि अवैध छै से बेराएल जाइत अछि ।पूर्वत: घोषणा अनुसार साउनसँ प्रक्रिया सुरू भ’ चुकल अछि।

Ad

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण शुक्रदिनसँ नेपालमे मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (MDMS) लागू कएने अछि । अवैध मोबाइल डिभाइस नियन्त्रण करबाक उद्देश्यसहित जडित प्रणाली लागू भेलाबाद नेपालमे लाओल गेल अवैध मोबाइल बन्द आ वैध मोबाइल मात्र सञ्चालन हएबाक अवस्था सिर्जना कएल जाएत ।

अवैध मोवाइल नेपालमे बन्द

६ महिनाभितरमे काम सठेबाक लक्ष्यसँ प्राधिकरण २०७६ अखाड़मे ७६ करोड लागतमे ठिक्का देलोपर लकडाउनके कारण कहैत ई प्रणाली सञ्चालनमे देरी लागत । साओन १ सँ शुरु करैके घोषणा भेल दिनसँ ई प्रणाली केहेन अछि, ई कोना काज करत, केहेन मोबाइल बन्द होएत कहैत जन-चाँखि रहल आएल अछि ।

ई किए अवैध मोवाइल नेपालमे बन्द  ?

विदेशमे चोरी भेल वा कर नइँ तिरकऽ नेपाल लाओल मोबाइल सेटके प्रयोग निरुत्साहित करऽ लेल ई प्रणाली लागू कएल गेल अछि । वैध रूपमे आयात हुअवला मोबाइलमे भ्याट आ भन्सार शुल्क सेहो लागत । मुदा भन्सारसँ नुका-चोराकऽ लाओल मोबाइलमामे भन्सार आ भ्याट सेहो नइँ तिरलापर ओहन मोबाइल बजारमे सस्तामे सेहो पाओल जाइत अछि । कर नइँ तिरल मोबाइल सस्तामे पाओल जेबाक कारण एहन मोबाइलक बिक्री बेसी होइत अछि। एहि कारणसँ सरकारकेँ राजश्व सेहो नइँ भ’ रहल छै ।

कि छियै MDMS ?

Mobile Device Management System (MDMS) मोबाइल डिभाइसके तथ्यांकक लेल प्रयोग करबाक प्रणाली छियै । एहिमे राखल मोबाइल तथ्यांक प्रणाली कोन मोबाइल वैध आ कोन अवैध से बेरबैत अछि । हरेक मोबाइल डिभाइसमे रहऽवला इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बरके आधारमे मोबाइल वैध–अवैध बेराएल जाइत अछि । एहन नम्बर सामान्यतः १५ रहै छै । मोबाइल किनैत सिम काल राखऽवला स्लट वा ब्याट्रीमे एहन नम्बर लिखल रहैत छै।

ई कोनाकऽ काम करैत छै ?

नेपालमे भन्सार तिरकऽ लाओल हरेक मोबाइलके आईएमईआई नम्बर प्राधिकरण एमडीएमएस प्रणालीमे राखि रहल छै । नेपालमे भन्सार महसुल तिरकऽ लाओल हरेक मोबाइल वैध मोबाइलके रूपमे ई प्रणालीमे सूचीकृत भेल रहैत अछि। ई बाहेक विदेशसँ उपहार वा किनिकऽ लाओल मोबाइलके आईएमईआई नम्बर प्रयोगकर्ता स्वयं दर्ता करा सकैत छथि।

अवैध मोवाइल नेपालमे बन्द

एमडीएमएसके प्रणाली हरेक सेवा प्रदायकके सर्भरमे सेहो एकीकृत कएल रहैत अछि । ई प्रणाली Nepal Telicom, Ncell, Smart Cell के सर्भरमे सेहो जोड़ल अछि । एहन सेवा प्रदायक वितरण कएल सिम कोनो मोबाइलमे प्रयोग भऽ रहल अछि आ ओ मोबाइलक आईएमईआई दर्ता भेल रहत वा चोरी भेल वा हराएल कहि उजुरी पड़ल रहत तँ ओइमे सिम नइँ चलि सकत।

कि सबटा अवैध मोबाइल बन्द हएतै एखने  ?

आईएमईआई शुक्रदिनहँ शुरू भेलोपर आईएमईआई दर्ता नइँ भेल मोबाइल तत्काल बन्द नइँ हएत । नेपालमे भन्सारसँ लाओल मोबाइलक आईएमईआई नम्बर आ प्रयोगकर्ता अपनेसँ दर्ता कराएल आईएमईआई नम्बर एमडीएमएस प्रणालीमे सूचीकरण करबाक काज भऽ रहल अछि । ई प्रणाली लागू भेलोपर नेपालमे चलि रहल कोनो मोबाइल बन्द नइँ हएत प्राधिकरणक प्रवक्ता सन्तोष पौडेल जानकारी देलनि। प्राधिकरण नेपाल बाहार किनल वा उपहारमे देल मोबाइल दर्ता कराबऽ कए निश्चित समय देल जएत । उक्त अवधिमे सेहो दर्ता नइँ भेल मोबाइलकेँ वर्गीकरण ककऽ प्रयोगकर्ताकेँ चेतावनी देल जएत वा बन्नँ करबाक काज हएत ।

केहन मोबाइलके आईएमईआई दर्ता कराबऽ पड़तै ?

कोनो फोन विदेशसँ किनिकऽ वा उपहारक रूपमे आएल अछि तँ तेहन मोबाइलक मात्र आईएमईआई नम्बर दर्ता कराबऽ पड़त। नेपालमे भ्याट बिलसहित किनल मोबाइलके आईएमईआई दर्ता करबऽ नइँ पड़त प्राधिकरण जनेने अछि। नेपालमे कानुनी रूपमे लाओल मोबाइल सेटके आईएमईआई नम्बर विक्रेतासँ लकऽ प्राधिकरण ई प्रणालीमा सूचीकृत करबाक काज कएने अछि । ई प्रणाली लागू भेलाबाद नेपालमे वैधानिक रूपमे बिक्री भेल मोबाइलकेँ वैधके सूचीमे राखिकऽ अन्य मोबाइल डिभाइसके वर्गीकरण भऽ रहल अछि।

कतऽ दर्ता करबऽ पड़त? कि प्रमाणसब चाही ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणके वेबसाइटसँ आईएमईआई नम्बर दर्ता करा सकैत अछि। एकर लेल प्रयोगकर्ता अपन मोबाइलके आईएमईआई नम्बरसहित एकटा सरकारी परिचयपत्र सेहो अपलोड करऽ पड़त । अइ बाहेक अपन माोबाइलके आईएमईआई नम्बर दर्ता अछि वा नइँ कहि जाँचबाक सुविधा सेहो उहए रहत ।

FANCY TEXT GENERATOR CLICK HERE ?????, ℕ????

नेपालमे आबैवला पर्यटक करतै  ?

कोनो देशसँ नेपाल घुमऽ एनिहार पर्यटक अपन देशमे रहल सेवा प्रदायकक सिममे रोमिङ सेवा लकऽ आएल रहलापर तेहन मोबाइल बन्नँ नइँ हएत प्राधिकरणके प्रवक्ता पौडेल कहलनि । कियो नेपाल आबिकऽ सिम लगाओत तँ तेहन मोबाइल नइँ चलत से जानकारी ओ देने छथि। यद्यपि प्राधिकरण नेपाल आबिकऽ अपन मोबाइलमे नेपालक सिम प्रयोग करऽ वला पर्यटककेँ १५ दिनधरि वा ओइसँ बेसी अवधिके लेल सेहो आईएमईआई दर्ता नइँ कराओलोपर सेहो मोबाइल बन्नँ नइँ हएत सुविधा देबाक तैयारी सेहो कएल गेल अछि।

  • Sorce: eKantipur

गजेन्द्र गजुर

Gajendra Gajur [गजेन्द्र गजुर] is News Editor of Ilovemithila.com . Maithili Language Activist. He is Also Known for His Poetry. One of the Founder of Music Maithili App. गजेन्द्र गजुर एहि वेबसाइटक समाचार संयोजक छथि। कवि सेहो छथि। Email- [email protected],

Related Articles

Leave a Reply