News

आगि बरैत बर्दिवास: बालिका बलात्कार आ हत्या काण्ड

पुलिसक गोली लागि गम्भीर घायल भेल बर्दिवासक स्थानियवासीके मृत्यु भेल अछि। पुलिसके गोली लागिके बुद्धिराज न्यौपानेके इलाजके क्रममे मृत्यु भेल अछि। मृतक सहित काल्हि अन्य घायलसबकेँ इलाजक लेल काठमाण्डु आनल गेल छल।आइ मतृकके घर आगु प्रदर्शण भ’ रहल अछि।
” न्यायके लेल संघर्ष क’ रहल छी” प्रदर्शनकारीसबके कहब अछि। बालिका वलात्कार आ हत्या भेलाक वाद बर्दिवासमे आगि बरि रहल अछि।” संजय  ” उपनामसँ चिन्हल जाएबला उक्त व्यक्ति अपन दोकनके समान किनबाक लेल बजार गेल रहए।गाडीसब सेहो जाम कएने छथि।

Ad

गजेन्द्र गजुर

Gajendra Gajur [गजेन्द्र गजुर] is News Editor of Ilovemithila.com . Maithili Language Activist. He is Also Known for His Poetry. One of the Founder of Music Maithili App. गजेन्द्र गजुर एहि वेबसाइटक समाचार संयोजक छथि। कवि सेहो छथि। Email- [email protected],

Related Articles

Leave a Reply