Stand For Maithili

Why we Stand for Maithili ? एकर जबाव अछि जे मातृभाषा ज्ञानकेँ हृदय धरि पहुँचेबाक सर्वाेत्तम उपाय छी । जखन ज्ञान हृदयमे पहुँचैत अछि, व्यक्तिमे सकारात्मक बदलाव आबैत छै । जखन व्यक्ति अपना बदलि जाइ छै ,तखने समाजकेँ बदलि सकैत छै । पहिने अपना बदलु , तखन दाेसराे बदलतै । एहि बदलावमे मातृभाषामे शिक्षा वा ज्ञान जतेक प्रभावकारी हाेइ छै ततेक काेनाे भाषा नइँ हाेइ छै।

I Love Mithila- Stand For Maithili

विशेष जानकारीक लेल I love Mithila- About us पेज देखू फेसबुक I Love Mithila Page