karuna jha

  • Ghazal

    मैथिली गजल: करूणा झा

    मैथिली गजल, बिजली एलै घर-घर सबहक बुद्धि बिलेलैलोक कहाँ भेल चर-फर सबहक बुद्धि बिलेलै वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता पढ़िक तेज़ कहाँ…

    Read More »
Back to top button