प्रदेश २ के मन्त्री यादवके घरसँ मोबाइल आ २ लाख टक्काके चोरी भेल।

प्रदेश २ के आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवके काठमाण्डू स्थित घरमे चोरी भेल अछि।

ललितपुरक महालक्ष्मी नगरपालिका ४ स्थित बोजेपोखरी नजदिक रहल घरमे मन्त्री यादव सुतल बखत चोरी भेल अछि । झालसँ घर बहार ढुकिक’ नगद दु लाख रुपैया आ मन्त्री यादव चलबैबला २ थान मोवाइल चोर चोरी कक’ फरार भेल अछि प्रहरी जानकारी देलथि।

चोरी भेलाबाद मन्त्री यादव प्रहरीके खबर कएने छलथि। तेकरबाद प्रहरीके टोली मन्त्री यादबक घर पहुँचक’ अनुसन्धान शुरू कएने अछि।

एकटा उत्तर भेजु

कृपया अहाँ प्रतिक्रिया लिखू
कृपया अहाँ अपन नाम लिखू